Zásady ochrany soukromí

Fyzických osob spolupracujících s naší firmou, ať již dodavatelů, klientů či spolupracujících osob.

Správcem i zpracovatelem osobních údajů je naše firma, z jiných než zákonných důvodů neposkytujeme osobní údaje třetím subjektům.

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme?

S Vašimi údaji pracujeme za účelem poskytnutí služeb, které jste si objednali či plnění závazků, ke kterým jsme se zavázali.

Tím, že odebíráte naše služby, pracujeme s Vašimi kontaktními údaji, jak jsou popsány níže, ujišťujeme Vás, že jedná se výhradně o kontaktní údaje, například o Vaše jméno, email, telefon. K takovému zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, protože bez tohoto zpracování bychom nemohli splnit svoji smluvní povinnost vůči Vám. S ohledem na Váš zájem o naše služby a produkty jsme připraveni Vám následně zasílat novinky a nabídky od nás, zasílání zpráv navíc může být i naším oprávněným zájmem.

Doba zpracovávání osobních údajů

S Vašimi údaji pracujeme jen po doby, kdy trvá vymezený účel. Tedy zejména dokud trvá náš smluvní vztah a pokud jde o dlouhodobější spolupráci, potom po dobu kdy lze předpokládat náš oprávněný zájem na možnosti nabídky služeb, ne však déle než pět let od ukončení spolupráce.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném nařízením 2016/679 (GDPR), když můžete od nás požadovat  informace o tom, s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak, omezení zpracování Vašich údajů a jejich výmaz, dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů či formulářů na našich webových stránkách. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k marketingu, můžete to odmítnout, stačí nám napsat e-mail. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na smluvním či oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud Vás nepřesvědčíme o důvodech pro zpracování.

Zaujali jsme Vás?

Dejte nám o sobě vědět, kontaktujte nás!