PD SGS

Popis

  • Monitorování částečných výbojů u el. zařízení
  • Rychlé výchozí posouzení stavu rozvaděčů a kabelového příslušenství za provozu sítě
  • Ideální pro rychlé kontroly středně- a vysokonapěťových rozvaděčů
  • Vyšší bezpečnost zkušebních pracovníků – zkouška bezpečnostních rizik rozvaděče před zahájením práce

Mám zájem o produkt

Ruční online monitoring částečných výbojů BAUR PD-SGS slouží k provádění rychlých výchozích zkoušek výskytu PD v rozvaděčích pod napětím. Potenciální zeslabená místa jsou ihned akusticky a numericky signalizována. Pomocí světelného systému je navíc uživateli doporučeno, jak zacházet se zkoušeným rozvaděčem. Díky tomu je možné rychle vyhodnotit stav celé rozvodny a využít výsledky měření k efektivnímu plánování dalších cenově efektivních šetření nebo k okamžité údržbě. Kapacitní snímače TEV a akustické snímače integrované v PD-SGS rychle a spolehlivě identifikují jak vysokofrekvenční částečné výboje uvnitř rozvaděče, tak částečné výboje na povrchu, které vznikají v důsledku vzniku vodivých cest na povrchu nebo korónových výbojů. Ruční detektor BAUR je vybaven konektorem pro parabolickou
anténu ke zkouškám obtížně přístupných systémových komponent. Jako bezpečnostní zařízení ke každodennímu použití slouží PD-SGS zkušebním pracovníkům k provádění rychlých bezpečnostních kontrol, zda je pracovní prostor kolem rozvaděče bezpečný.

Tento produkt nemá žádné příslušenství.

Zaujali jsme Vás?

Dejte nám o sobě vědět, kontaktujte nás!