Frida TD

Popis

 •  Max. zkušební napětí 26,1 kVrms / 34 kV špička
 • Tvar napětí: VLF-truesinus®, obdélníkové napětí VLF a stejnosměrné napětí
 • Reprodukovatelné sinusové vysoké napětí nezávislé na zatížení díky technologii zkoušení
  VLF-truesinus®
 • Zkoušení kabelů dle: DIN VDE 0276-620/621(CENELEC HD 620/621), IEEE 400-2012,
  IEEE 400.2-2013, IEC 60060-3
 • Zkoušení kabelových plášťů dle IEC 60502/IEC 60229
 • Napěťová zkouška elektrických provozních prostředků dle IEEE 433
 • Diagnostika ztrátového činitele provozních prostředků a vysokonapěťových kabelů do 22 kV
 • Vysoce přesné měření ztrátového činitele s přesností 1 × 10–4
 • Lepší přehled o stavu kabelu díky zkoušce Full Monitored Withstand Test v kombinaci se
  systémem PD-TaD 62

Mám zájem o produkt

Přenosné přístroje BAUR frida a frida TD slouží
– ke zkoušení vysokonapěťových kabelů a provozních prostředků (zkoušení generátorů, transformátorů a rozvoden),
– ke zkoušení kabelových plášťů,
– k diagnostice kabelů (frida TD):
– měření ztrátového činitele a Monitored Withstand Test s tan δ;
– měření částečného výboje*;
– Full Monitored Withstand Test s měřením tan δ a částečných výbojů*.
Zkouška VLF umožňuje během minimální doby vyhledat poškození izolace kabelů s plastovou a papírovou izolací bez negativního vlivu na okolní izolační materiál. Diagnostika ztrátového činitele pomocí 0,1Hz technologie VLF-truesinus® poskytuje diferencované informace o stavu stárnutí kabelů s papírovou izolací a kabelů PE/ XLPE. U kabelů PE/XLPE lze odlišit měření ztrátového činitele nových a slabě poškozených kabelů nebo kabelů silně poškozených vznikem „vodních stromečků“. Je tak možné určit naléhavost jejich výměny. Monitored Withstand Test s tan delta kombinuje zkoušení kabelů a měření ztrátového činitele a dovoluje přesně a rozsáhle posoudit jejich stav. Díky optimalizované době trvání zkoušky se navíc kabel zatěžuje pouze v minimální míře.

Full Monitored Withstand Test
Kombinovaná metoda s vyšší vypovídací schopností
Zkušebním a diagnostickým přístrojem VLF BAUR frida TD můžete ve spojení s přenosným systémem k diagnostice PD PD-TaD 62 už během zkoušení kabelu VLF měřit dielektrické ztráty a kontrolovat částečné výboje na kabelové trase. Tato kombinace metod, které říkáme Full MWT („úplná monitorovaná zkouška odolnosti“), poskytuje podstatně víc informací než jen samotná zkouška kabelu. Zatímco zkouška kabelu informuje o tom, zda kabelová soustava odolá po
určitou zkušební dobu nastavenému zatížení, měření ztrátového činitele umožňuje posoudit stav izolace kabelu a měřením částečného výboje zjistit a přesně lokalizovat místa poruchy s PD.
Nejvýznamnější charakteristikou zkoušky MWT je doba trvání zkoušky založená na skutečném stavu: je-li to přípustné, lze dobu trvání zkoušky zkrátit, což snižuje náklady. Kabel je tak zvýšenému zkušebnímu napětí vystaven pouze po nezbytně nutnou dobu.
VLF-truesinus® – tvar napětí pro všechny metody a kombinace metod
VLF-truesinus® je jediný tvar napětí, který umožňuje jak spolehlivé napěťové zkoušky, tak přesné měření ztrátového činitele a částečného výboje. Na rozdíl od jiných tvarů je napětí VLF-truesinus® nezávislé na zatížení, symetrické a nepřerušované. To je předpokladem pro vysokou přesnost, reprodukovatelnost a porovnatelnost výsledků měření.

Tento produkt nemá žádné příslušenství.

Doporučujeme

Poslední přístroje vhodné pro vaše aplikace

Viola TD

Mobilní VLF zdroj s diagnostikou TD

Detail produktu

PD-TaD 62

Mobilní diagnostika PD

Detail produktu

Zaujali jsme Vás?

Dejte nám o sobě vědět, kontaktujte nás!