SW BAUR 4

26. 8. 2019

SW BAUR 4

Lokalizace kabelových poruch a trasování
Zkouška a diagnostika TD a PD kabelů
Ovládání celého vozu pomocí nového sw BAUR 4 

Aplikace BAUR slouží v kombinaci se zkušebními a diagnostickými systémy BAUR ke zkoušení, diagnostickému měření a posuzování stavu vysokonapěťových kabelů a provozních prostředků. Aplikace BAUR díky novému uživatelskému rozhraní optimálně pomáhá asset managerům i měřicím technikům s prováděním jejich pracovních úkolů a umožňuje uživatelům efektivně plánovat a provádět měření a také přesně monitorovat stav kabelových sítí. Asset management těží i ze standardizovaných procesů v rámci celého podniku a z kvalifikovaného a reprodukovatelného posuzování stavu provozních prostředků. Obojí umožňuje definovat strategie údržby a výměny a určovat prioritu konkrétních opatření. Automatizace průběhů a integrované kombinace metod zároveň minimalizují čas strávený diagnostikou v terénu. Snadná a efektivní správa dat umožňuje komplexní shromažďování a analyzování dat a také distribuci informací (například z měřicích programů nebo o kritériích vyhodnocení) mezi všechny používané měřicí systémy.

Zaujali jsme Vás?

Dejte nám o sobě vědět, kontaktujte nás!